HSB har en omfattande konsult- och entreprenadverksamhet med inriktning på utveckling av tekniska system och driftoptimering av fastigheter. Lars Nordgren är energikonsult och hjälper bostadsrättsföreningar, fastighetsägare och kommuner med energiutredningar, åtgärdsförslag och energiavtal.

– Det är svårt för föreningarna och fastighetsägarna att på egen hand upprätthålla en hög kompetens i energiteknikfrågorna och då är vi ett bollplank som bidrar med kunskap och erfarenhet, berättar Lars Nordgren.
När HSB:s energikonsulter tecknar energiavtal så sträcker sig samarbetsavtalen över fem år och garanterar ett uppnått resultat och kostnadsminskning med bibehållen komfort.

– I snitt har vi minskat kostnaderna med femton procent jämfört med året innan vi åtog oss uppdraget i de hundratalet energiavtal vi har över hela landet. Avtalen innebär att vi inventerar tekniska system och isolering
(U-värde) av fastigheten, utför aktiv driftoptimering med uppföljning samt tar fram förslag på energi- och kostnadseffektiva åtgärder, säger Lars Nordgren.

Bra redskap

Lars berömmer Värmevärdens kundsida ”Mina sidor” där kunden kan följa fastighetens energiförbrukning ända ned till timnivå tillsammans med den prismodell som Värmevärden använder:

– Mina sidor är ett enormt bra verktyg och en av de bättre sidorna i branschen. Prismodellen med grundpriser på ett visst förutbestämt effektuttag skapar ett incitament för driftoptimering och energibesparing. Det gäller att förbruka så lite energi som möjligt när den är som dyrast. Priset hänger ihop med hur och när energin produceras. Det är dyrare att producera varmvatten när det är stora uttag, som vid köldtoppar. Då bör man
vara extra vaksam och inte slösa med energi och varmvatten. Med ett effektivt och modernt styrsystem som kontinuerligt övervakar och styr efter aktuellt effektuttag och temperatur i lägenheter och lokaler kan man anpassa uttaget till kundens taxa. Styrsystemet känner till exempel av och drar ned på värmen

Lars tips för energieffektiv uppvärmning

• Sätt in ett modernt styrsystem för värme och ventilation.
• Kontrollera att isoleringen är tillräcklig.
• Se till att ha rätt temperatur i rätt utrymme. 21-22 grader i bostaden, cirka 15 grader i trapphuset är lagom.
• Installera individuella mätare och ta betalt för varmvatten i hushållen.
• Följ upp, övervaka och optimera.
• Beteenden varierar beroende på kunskap. Informera de boende om hur man vädrar effektivt och att inte ställa tunga möbler framför elementen samt att hushålla med (varm)vatten.