Tjänster från oss

Funktionskontroll ökar din trygghet

Med fjärrvärme har du en lättskött och driftsäker lösning för värmen i din fastighet.  Alla tekniska system behöver dock få en översyn ibland för att säkerställa en trygg och ekonomisk funktion. Det är där funktionskontroll kommer in i bilden. En funktionskontroll en eller två gånger per år minskar risken att råka ut för överraskningar t.ex. att värmeregleringen krånglar när det är som kallast.

Med den nya prismodellen finns det stora möjligheter att minska kostnaderna genom ett smart beteende. Det förutsätter dock att fjärrvärmecentralen fungerar som den ska. Ventiler för värme och varmvatten måste fungera likaså själva värmeregleringen. Vill du försäkra dig om att centralen är okej och minska risken för akuta problem under värmesäsongen, är en funktionskontroll en bra åtgärd. Vi gör då en kontroll en eller två gånger per år beroende ditt behov. Du får så klart en rapport på vad vi har kontrollerat. Upptäcker vi några fel, lämnar vi en rekommendation på åtgärder samt hur angeläget det är att få det reparerat.

 

Mätsignal – följ din energianvändning i realtid

Genom att koppla en mätsignalenhet till energimätaren för fjärrvärmen har du möjlighet att följa energianvändningen i fastigheten – förutsatt att fastighetens styr- och reglersystem är anpassat för att ta emot och presentera mätvärden för energi, effekt, temperatur, flöde samt tidserier.

Typ av mätsignalsenhet

Det finns på marknaden ett antal olika mätsignalsenheter att välja mellan beroende på vilket kommunikationsprotokoll som används. Det går att välja mellan flera olika gränssnitt, bla M-Bus och LonWorks.

Installation

Mätsignalsenheten monteras vid befintlig mätplats. Installation utförs av Värmevärdens partner för mätarhantering. Leveranstid är ca 2 månader.

 

Kontakta din lokala säljare redan idag för att få mer information eller för att beställa tjänsten.