Industrisamverkan

Iggesund vänsterNordic Paper, Säffle fyra björkar

Värmevärden har lång och gedigen erfarenhet av samverkan mellan energileveranser och industriella processer. Vårt signum är att ”Det som kan gynna den industriella processen och samtidigt ge utdelning i tillvaratagande av restvärme på ett, för bägge parter, lönsamt sätt bör utföras”. Och vi är nogsamma med att betona att vi utgår från att det i första hand ska gynna den industriella processen.

Med hjälp av dessa ledord har det varit relativt enkelt att föra en konstruktiv dialog med våra industripartners och många applikationer har kommit tillstånd utifrån detta. Vi vill också betona vikten av att vi inte bara kan leverera varmt vatten till en ”låst” temperatur utan vi har ett brett register från prima ånga till vattentemperaturer som gör god nytta till det som ska utföras och till ett pris som matchar ”kvaliteten”.

Industrin har ofta en intern indelning i sitt ekonomiska rapporteringssystem som gör det svårt att investera i gemensamma anläggningar. Vi har en unik möjlighet att överbrygga detta och att dessutom delta aktivt i investeringar för att möjliggöra tillvaratagande av de interna resurserna.

Tveka inte att ta kontakt med våra säljare som har industriexperter till sitt stöd för att öppna en dialog omkring våra gemensamma möjligheter. Du finner dem här: Säljare/Kundansvarig.