Case: Nynas AB i Nynäshamn

nynasab

Raffinaderi använder ånga producerad med biobränsle

Det kan tyckas som en paradox att ett raffinaderi har ånga producerad med biobränsle, men det ligger helt i linje med de miljöförbättringar som man ständigt eftersträvar på raffinaderiet i Nynäshamn, Nynas AB.

– Vi är inget bränsleraffinaderi utan tillverkar specialoljor för exempelvis däck- och plastindustrin, samt bitumen, som är en oljeprodukt som blandas med krossad sten och blir till asfalt. Därför är det ingen motsättning, även om jag inte känner till om något annat raffinaderi i världen som har en liknande lösning, förklarar platschef Cyril Thebault.

Raffinaderiet processar cirka en miljon ton olja per år och använder stora mängder ånga i sin produktion. Tidigare hade man el- och oljepannor för ångproduktionen och kylde dessutom bort överskottsvärmen i luften med fläktar. Fortum (verksamheten togs senare över av Värmevärden) initierade i slutet av 1990-talet ett samprojekt som resulterade i en modern energilösning med ett biobränsleeldat kraftvärmeverk för el-, ång- och fjärrvärmeproduktion, kombinerat med spillvärmeåtervinning från raffinaderiet till fjärrvärmenätet. Anläggningen, som stod klar 2004, har en mycket effektiv rökgasrening. Samtidigt byggdes fjärrvärmenätet ut i Nynäshamn. Det ersatte också många enskilda oljepannor eftersom fjärrvärme inte tidigare fanns på orten.

– Värmevärden ansvarar för den allra största delen av vår ångproduktion och vi köper cirka 20 till 25 ton ånga per timme, men vi har även en viss intern produktion från våra anläggningar. Vår produktion kräver hög tillförlitlighet och tillgänglighet av ånga för att fungera bra och Värmevärden har under de här åren arbetat väldigt aktivt för att förbättra och öka tillgängligheten, säger Cyril Thebault. Satsningen har inneburit stora miljöförbättringar med en minskning av koldioxidutsläppen med 100 000 ton per år i Nynäshamn.

– Det är viktigt för oss eftersom kraven ständigt ökar på miljöförbättringar med exempelvis åtstramade regler inom EU för miljöutsläpp och energihushållning. Men klimat- och miljöfrågorna är också väldigt viktiga för våra intressenter, till exempel Nynäshamns kommun. Vi har fått mycket uppmärksamhet för projektet och vi berättar gärna också om anläggningen för kunder, myndigheter och alla andra besökare, berättar Cyril Thebault.

Nynas och Värmevärden har kontinuerliga avstämningar och strategiska möten för det fortsatta utvecklingsarbetet:

– Vi träffas några gånger per år i strategiska möten för att diskutera nuvarande och framtida frågeställningar kring energisamarbetet. Vi försöker gemensamt lyfta blicken och se hur vi kan utvecklas.Det är ett mycket givande samarbete, säger Cyril Thebault.

 

Processdata:

Panna: Kvaerner BFB
Ånga: 40 bar, 350° C, 9,4 kg/s
Panneffekt: 24 MW
Eleffekt: 1,4 MW
Ångproduktion: ca 160 GWh/år
Fjärrvärme: 55-65 GWh/år
varav 40-45 GWh från spillvärme