Restvärme blir fjärrvärme

skorsten

Det är fantastiskt vilken källa till värme som de flesta industrier är. Det som ses som ”svinn och utsläpp” kan i själva verket värma upp en hel ort. Och det är vi som gör verklighet av det. Restenergi är en produkt som kommer ur de industriella processerna eller ur andra processer som rening av avloppsvatten och återvinning av värme ur frånluften i ventilationssystem. Restenergi ser vi mer som ett ”bränsle” som kan ersätta annan produktion av fjärrvärme med dyrare bränslen. Här ligger ett av våra mest intressanta utvecklingsområden.

 

”Vi tar tillvara det som annars går till spillo”