Investor Relations

Värmevärden som bolag skapades 2010, men våra verksamheter har lång erfarenhet av fjärrvärme, från mitten av 1960-talet och framåt. Sedan mars 2017 ägs bolaget av en infrastrukturfond, förvaltad av J.P. Morgan Asset Management. Fonden arbetar utan en tidsgräns i sitt ägande och fokuserar därför på långsiktig utveckling av verksamheten och avkastning till investerarna. Investerarna i fonden är i huvudsak pensionsfonder.