Investor Relations

Värmevärden som bolag skapades 2010, men våra verksamheter har lång erfarenhet av fjärrvärme, från mitten av 1960-talet och framåt. Sedan mars 2017 ägs bolaget av en infrastrukturfond, förvaltad av J.P. Morgan Asset Management. Fonden arbetar utan tidsgräns i sitt ägande och fokuserar på att tillsammans med våra kunder skapa långsiktig och hållbar utveckling av verksamheten, för att därigenom ge stabil avkastning till investerarna. Investerare i fonden är i huvudsak svenska och internationella pensionsfonder.