2018-12-12

Invigning för klimatsmart satsning i Nynäshamn

Fredagen den 7 december var det dags för invigning av den investering i en ny vattenbehandling som Värmevärden gjort för Nynas AB vid kraftvärmeverket i Nynäshamn. En investering som för med sig stora miljöförbättringar i flera led. Den årliga energibesparingen motsvarar ungefär halva årsbehovet för Nynäshamns fjärrvärmenät. Och projektet sparar dricksvatten motsvarade årsbehovet för cirka 600 villor.

Värmevärdens regionchef Öst, Anders Gustafsson, hälsade välkommen och berättade att projektet har varit påtänkt sedan invigningen av kraftvärmeverket 2004. Redan då visste man att en ny vattenbehandling skulle behöva byggas. Därefter tog Värmevärden vd, Anders Ericsson, vid och förklarade att Värmevärden denna vecka har två invigningar där grunden i båda två varit samarbete. Samarbete mellan olika parter såsom Värmevärden och kommunen men framför allt samarbetet med Nynas AB. Ett samarbete som han tackade Nynas AB för. Efter det fick Nynas ABs platschef Cyril Thébault säga några ord och även han tackade för det 15-åriga samarbete som Nynas AB och Värmevärden (tidigare Fortum) haft. Näste talare, kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng, lyfte vikten av samarbeten mellan parter i näringslivet och även det faktum att projektet sparar stora mängder vatten. Vatten som istället kan användas till de nya bostadsområden som får Nynäshamn att växa.

Värmevärdens projektledare, Jonas Dyrke, var sist ut av talare. Han beskrev projektet och hur vi tack vare den nya vattenbehandlingen även kunde utföra flera andra miljöförbättrande projekt samtidigt. Åtgärder som ger så pass positiv inverkan på miljön lokalt att vi fått investeringsstöd via Klimatklivet från Naturvårdsverket. Sist tackades alla inblandade i projektet innan det traditionsenliga röda bandet klipptes och vattenbehandlingen officiellt invigdes.

 

Information om projektet

Kraftvärmeverket i Nynäshamn producerar fjärrvärme till staden samt processånga och processvatten till raffinaderiet Nynas AB. Processångan levereras i ledningar till raffinaderiet och spillvärme från raffinaderiet leds tillbaka och återvinns som värme till fjärrvärmenätet samt till förvärmning av processvatten. Kraftvärmeverket producerar även miljövänlig el.

– Nuvarande byggnad och processutrustning för rening av processvatten var gamla och i behov av att bytas ut. När vi ändå skulle göra den här investeringen beslutade vi oss för att även genomföra en rad andra miljöförbättrande effektiviseringsprojekt parallellt, berättar Jonas Dyrke, Värmevärdens projektledare för vattenbehandlingsprojektet.

 

8 miljoner från Klimatklivet

Genom den nya vattenbehandlingen och de övriga sex förbättringsprojekten minskar förbrukningen av bränslen, elkraft, stadsvatten, utsläpp av avloppsvatten, användning av kemikalier samt mängden askor till deponi. Miljöförbättringarna är så betydande att projektet har beviljats över 8 miljoner kronor i investeringsstöd via Klimatklivet från Naturvårdsverket!

– De största vinsterna är energibesparingen, som motsvarar energimängden för halva Nynäshamns fjärrvärmenät per år samt den minskade förbrukningen av stadsvatten som används i processen. Genom detta kan vi bidra till att spara dricksvatten nu när grundvattenbristen har aktualiserats, säger Jonas Dyrke.

 

Miljöfördelar i siffror

  • Tillförd energi minskar med ca 33 GWh/år. Det motsvarar ca halva Nynäshamns fjärrvärmeförbrukning under ett år.
  • Besparing av stadsvatten med ca 112 000 ton/år. Det motsvarar ca 600 villors vattenförbrukning på ett år.
  • Aska till deponi kommer att minska med ca 400 ton/år. Det motsvarar ca 20 lastbilar som kör ca 20 mil tur och retur.
  • Återvunnen restvärme ökar med ca 23 GWh/år. Motsvarar ca 1 150 villors värmeförbrukning under ett år.
  • Eldade bränslen minskar, vilket minskar de lokala utsläppen. Det minskar utsläppen till luft av CO2 (koldioxid) med ca 3 200 ton/år (det motsvarar ca 850 personer totala CO2-utsläpp under ett år i Sverige), SO2 (svaveldioxid) med ca 4 000 kg/år och NOX (kväveoxid) med ca 5 600 kg/år.

 

Artiklar/nyheter kring projektet

”Invigning av Värmevärdens nya anläggning”, Nynäshamns kommun 2018-12-07

”Invigningsfest när fjärrvärmeverket öppnar ny anläggning – NP sände live”, Nynäshamnsposten 2018-12-07

”De värmer vattnet på ett nytt sätt och sparar energi för en halv stad”, Värmevärdens kundtidning sida 10 2018-09-20

”Stora miljövinster av Projekt Vattenbehandling i Nynäshamn”, Värmevärden 2018-05-24

”Samarbete mellan Nynas och Värmevärden en fördel för både ekonomin och miljön – ”Det här har varit klockrent ända sedan dag 1″”, Nynäshamnsposten 2017-01-18

Investering i Nynäshamn ger stora energi- och miljövinster”, Värmevärden 2017-01-17

”Nyinvestering i värmeverk ger stora energibesparingar – samarbete mellan Nynas och Värmevärden”, Nynäshamnsposten 2017-01-16

 

De senaste nyheterna
2019-06-17 Sommarhälsning och öppettider

Vi på Värmevärden vill önska er alla en trevlig midsommar och en fortsatt skön sommar!  Sommar innebär semester för både många av er och för oss, därmed också mindre bemanning på kontoret. Vi vill passa på att informera om att Läs mer

2019-04-24 Som stolta sponsorer hejar vi självklart på Svenska Landslaget i Cheer Pom

Idag börjar junior VM och VM i cheerleading i Orlando, USA. Värmevärden är sedan flera år tillbaka stolta sponsorer av Julle United Dansförening i Hudiksvall vars duktiga gäng i år representerar Sverige i Cheer Pom. Tävlingarna finns att följa via Läs mer

2019-04-15 Lär känna vår nya säljare/kundansvarig Stefan

Med lång erfarenhet av energibranschen och med ett driv i att hitta effektiva lösningar tillsammans med kund, har Stefan tagit klivet från utvecklingsingenjör till säljare/kundansvarig. Den 1 april fick orterna Torsby, Stöllet, Grums, Säffle och Kristinehamn en ny kundansvarig/säljare i Läs mer

2019-03-20 Värmevärden ställer sig bakom färdplanen för fossilfri uppvärmning

I dag överlämnar uppvärmningssektorn sin färdplan för fossilfri uppvärmning till regeringen. Tillsammans med 85 st andra företag, organisationer och kommuner har Värmevärden valt att ställa sig bakom planen vars vision är att uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri* år 2030. Anders Ericsson, Läs mer

2019-02-19 Ny kundportal med inloggning via Mobilt BankID

  Nu har vi lanserat Värmevärdens nya Mina sidor. Den nya kundportalen som ger användaren en snabb överblick över vad som hänt, förenar sedan tidigare väl utvecklad funktionalitet med ett modernare utseende. Samtidigt lanserades en mängd ny samt förbättrad funktionalitet Läs mer

2019-02-04 Utökat trepartssamarbete möjliggör tillvaratagande av 5 ggr mer restvärme

Arc Metal AB, Ovako AB samt Värmevärden i Hofors AB har i ett gemensamt projekt utökat tillvaratagandet av lågtempererad restenergi från Arc Metals produktion. Projektet, som delvis finansierats av Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet, ökar återvinningen till upp emot fem gånger – Läs mer