Ledningsgruppen

E-postadressen till respektive person i ledningsgruppen är deras förnamn.efternamn@varmevarden.se exklusive å,ä,ö som blir a,a,o.

Anders Ericsson
Titel: VD E-post: förnamn.efternamn@varmevarden.se Telefon: 08-55 76 24 26
Björn Söderberg
Titel: Anläggningsutvecklingschef E-post: förnamn.efternamn@varmevarden.se Telefon: 08-55 76 24 20
Esbjörn Johansson
Titel: Drift-och Underhållschef E-post: förnamn.efternamn@varmevarden.se Telefon: 019-777 07 50
Gustaf Molin
Titel: IT chef E-post: förnamn.efternamn@varmevarden.se Telefon: 08-55 76 24 28
Håkan Bergman
Titel: Kund- och Marknadschef E-post: förnamn.efternamn@varmevarden.se Telefon: 019-277 11 59
Jonas Sjölander
Titel: Förvärv och affärsutveckling E-post: förnamn.efternamn@varmevarden.se Telefon: 08-55 76 24 24
Jonny Collander
Titel: Ekonomichef E-post: förnamn.efternamn@varmevarden.se Telefon: 019-277 11 58
Malin Bergquist
Titel: HR-chef E-post: förnamn.efternamn@varmevarden.se Telefon: 019-277 11 56
Jonas Jeppsson
Titel: Chefsjurist E-post: förnamn.efternamn@varmevarden.se Telefon: 08-55 76 24 25