Ägarbyte eller uppsägning?

Ditt avtal som fjärrvärmekund hos Värmevärden kan sägas upp på två olika sätt.

1. Du flyttar och en ny ägare tar över fastigheten = Ägarbyte. Anmäl din flytt till oss senast 15 dagar innan du flyttar. Vi kommer be dig att tillsammans med köparen fylla i en ägarbytesblankett, detta för att betalningsansvaret ska gå över till den nya ägaren fr.o.m. avflyttningsdagen. Läs mer om ägarbyte/flyttamälan här.

2. Du vill att vi stänger av fjärrvärmeleveransen till fastigheten = Uppsägning. Vänligen kontakta oss för uppsägning, uppsägningstiden är 3 månader. Läs mer om uppsägningsförfarandet här.

 

Skillnaden mellan ovanstående alternativ är att vid ett ägarbyte stänger Värmevärden inte av leveransen av fjärrvärme, utan betalningsansvaret går över till den nya fastighetsägaren. Vid en formell uppsägning stänger vi av fjärrvärmen när uppsägningstiden löpt ut.

 

Kontakta oss gör du lättast via e-post: kundservice@varmevarden.se alternativt tel. 0200-75 16 60.