Uppsägning

Vill du säga upp din leverans av fjärrvärme? Vänligen kontakta kundservice.

Observera att uppsägningstiden är 3 månader, från och med det att Värmevärden meddelas om uppsägningen. Under denna tid levereras fjärrvärmen som vanligt, vilket också innebär att fakturorna ska betalas enligt förfallodatum. När vi mottagit din uppsägning skickas en blankett som måste skrivas under och returneras för att uppsägningen ska vara giltig.