Varför fjärrvärme?

Fjärrvärmen har en viktig roll i Sveriges energisystem och är den viktigaste förklaringen till att Sverige lyckats sänka sina koldioxidutsläpp. Genom branschens omställning till förnybara bränslen, effektivare
energianvändning, kraftvärme, återvinning av spillvärme och värme från avfallsförbränning har Sveriges totala utsläpp minskat med en femtedel på två decennier.

Tryggt och bekvämt

Den som har fjärrvärme behöver sällan oroa sig för köldknäppar. Leveranssäkerheten är hög. Blir det avbrott kopplas reservanläggningar in och kunden hinner ofta inte ens märka att temperaturen har sjunkit i fastigheten. Priset sätts en gång per år, så det blir inte dyrare per kilowattimme om fler använder mer. I småhus tar värmeväxlaren inte mycket mer plats än ett badrumsskåp och du behöver inte serva eller fylla på bränsle. Fjärrvärmen sköter sig själv, helt enkelt.

En skorsten istället för flera = Miljövinster

När man förändrar sättet att värma husen i en stad, genom att gå från att var och en sköter sin uppvärmning med en egen panna, till a tt låta en enda stor panna värma många, inverkar detta förstås positivt på miljön. I stället för att många skorstenar släpper ut rök från okontrollerade och inte speciellt effektiva pannor, får man en skorsten och en kontrollerad process i ett värmeverk eller kraftvärmeverk. Det innebär effektivare förbränning och effektiv samt kontrollerad rökgasrening med bättre utnyttjande av naturresurser och bättre luft som följd. Den här förändringen har vi gjort i Sverige och det är vad vi kallar fjärrvärmeeffekten.

Tar tillvara på sådant som annars skulle gå till spillo

På många av Värmevärdens orter har vi ett nära samarbete med den lokala industrin. Samarbeten där vi återvinner spillvärme till att värma bostäder och lokaler. Industriell spillvärme är en viktig resurs och att utnyttja den är ett led i att använda resurser som annars går förlorade. För fjärrvärmen i Sverige uppgår spillvärmeanvändandet till cirka 7 % av produktionen medan det för Värmevärden uppgår till hela 15 % av vår
totala fjärrvärmeproduktion. Systemet tar också vara på värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk.

 

6 heta fördelar med fjärrvärme från Värmevärden

EnkelHET

Vi finns med dig under installationen av din fjärrvärme och säkerställer att du får ett fullt fungerande värmesystem med oss som värmeleverantör. Efter installation är fjärrvärmecentralen mycket enkel att sköta och
underhålla.

TryggHET

Att investera i fjärrvärme är att investera i trygghet. Vi ser till att du har det varmt både hemma och på jobbet genom att dygnet runt, året runt, pumpa varmt vatten via fjärrvärmenätet till din fastighet. Du kan även vara trygg med att fjärrvärmen från Värmevärden är till 95 % framställd med förnybara eller återvunna energikällor (såsom biobränslen och spillvärme), vilket minskar vårt avtryck på klimatet. Läs mer om hur du bidrar till en bättre miljö under vårt Miljöarbete.

SäkerHET

Vi vill att du som kund ska känna dig säker med ditt val av värmekälla. Förutom tryggheten som de Allmänna avtalsvillkoren ger dig, garanterar vi även att priset inte ändras under innevarande år. De Allmänna avtalsvillkoren är framtagna av branschföreningen Energiföretagen Sverige i samarbete med Konsumentverket och reglerar bland annat villkoren för leveransen, mätning och debitering.

PrisvärdHET

Stora miljövinster p.g.a hög andel av förnybara bränslen och tillvaratagande av spillvärme från lokal industri samt hög service- och leveransgrad gör fjärrvärmen från Värmevärden mycket prisvärd.

TillförlitligHET

Leverans av fjärrvärme är mycket tillförlitligt, men ibland behöver vi stänga av leveransen i våra nät p.g.a. underhållsarbete eller för att ansluta nya kunder. De planerade avbrotten aviseras här på vår hemsida och via en lapp i din brevlåda cirka 7 dagar i förväg. Vid oplanerade avbrott jobbar vi så fort vi kan för att du ska få tillbaka fjärrvärmen. För att du snabbt ska få information om avbrott, eller andra störningar i fjärrvärmeleveransen, kan du anmäla dig för den kostnadsfria tjänsten avbrottsavisering.

TillgängligHET

Vår kundservice finns tillgänglig större delen av året för att svara på just dina frågor kring fjärrvärme. Om du däremot vill sköta dina energiärenden själv, och när det passar dig bäst, finns Värmevärdens Mina sidor. På Mina sidor kan du bl.a. ladda hem statistik, starta en prenumeration för avbrottsavisering eller se om din faktura är betald. Om ett fel uppstår med din fjärrvärme och det skulle bli kallt, är vår jourtelefon öppen dygnet runt alla dagar på året. De undersöker om ett aktuellt avbrott föreligger och kan hjälpa dig med felsökning.