Manualer och installation

Manualen för din fjärrvärmecentralvaxlarbild

I menyn till höger finner du information om växlare och styr- och reglerutrustning installerade på våra orter. Saknar du manualen över just din fjärrvärmecentral, vänligen kontakta kundservice.

Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk Fjärrvärme) skapade 2004 en generell rapport med instruktioner och tips till din fjärrvärmecentral. Den finner du här: Din fjärrvärmecentral – En handbok för dig som sköter värmen i huset.

Så här hittar du information om din utrustning:

Du kommer att behöva veta vilken leverantör som står för din utrustning samt modellen på din central för att hitta rätt manual. Detta kan du oftast hitta på utsidan av luckan på fjärrvärmecentralen. Modellen återfinns på märkskylten. När du har den information som behövs kan du snabbt och enkelt via menyn till höger hitta navigera dig vidare till manualen för centralen eller styr-och reglerutrustningen.

 

Ska du installera en fjärrvärmecentral?

Energiföretagen Sveriges hemsida finner du en installationsanvisning över din fjärrvärmecentral. I installationsanvisningen beskrivs hur en byggnad anpassas till ett fjärrvärmesystem och vilka krav som gäller för fjärrvärmecentraler avseende dimensionering, utförande, installation, drift och underhåll. Den tekniska bestämmelsen för fjärrvärmecentraler är en gemensam bestämmelse för svenskan fjärrvärmebranschen.

Notera: I Avesta och Nynäshamn gäller 0,8 – 1,2 bars difftryck på vår fjärrvärme och Nynäshamn är ett s.k. lågtemperatursystem.