2018-10-31

Nu laddar vi inför vintern

Nu har vi startat laddningen av bergrumsackumulatorn i Hudiksvall!

Vi började fylla på med stadsvatten i slutet av mars och har nu cirka 80 000 m3 vatten i ackumulatorn (bergrummet). Resterande mängd upp till totalvolymen 95 000 m3 kommer att fyllas med rökgaskondensat*.

Laddning av energi i bergrumsackumulatorn innebär att vattnet, i det varma av de två bergrummen, värms till 95 grader. Det andra ”kalla” bergrummet håller en temperatur om ca 40 grader. Vid laddning överförs energin från bränslet vi eldar, till det varma bergrummet via en värmeväxlare. Berget – som fungerar som en stor termos – håller kvar värmen i vattnet till dess att det behövs för att värma bostäderna i Hudiksvall. Vid behov pumpas det varma vattnet över till det kalla bergrummet (”urladdning”) och energin förs över till fjärrvärmesystemet via värmeväxlaren. Vattnet i bergrummen och i fjärrvärmesystemet som når till kund är således inte densamma utan det är två slutna system där endast energin förflyttas.

Till en början med kommer vi att ladda ur och ladda i för att lära oss hur berget ”beter sig” och optimera vår drift utifrån det. Därefter kommer bergrumsackumulatorn tas i drift och möjliggöra för oss att utnyttja värmen i ackumulatorn, istället för att behöva elda fossila bränslen i våra reservanläggningar. En stor vinst för miljön!

 

*Kondenserat vatten från vattenångan som bildas när vi eldar i kraftvärmeverket.

 

Läs tidigare nyheter om projektet:

Milstolpe nådd i vårt bergrumsprojekt – ni fyller vi på med vatten https://www.varmevarden.se/milstolpe-nadd-i-vart-bergrumsprojekt-nu-fyller-vi-pa-med-vatten/

Vi satsar i Hudiksvall https://www.varmevarden.se/vi-satsar-i-hudiksvall/

De senaste nyheterna
2019-03-20 Värmevärden ställer sig bakom färdplanen för fossilfri uppvärmning

I dag överlämnar uppvärmningssektorn sin färdplan för fossilfri uppvärmning till regeringen. Tillsammans med 85 st andra företag, organisationer och kommuner har Värmevärden valt att ställa sig bakom planen vars vision är att uppvärmningssektorn ska vara fossilbränslefri* år 2030. Anders Ericsson, Läs mer

2019-02-19 Ny kundportal med inloggning via Mobilt BankID

  Nu har vi lanserat Värmevärdens nya Mina sidor. Den nya kundportalen som ger användaren en snabb överblick över vad som hänt, förenar sedan tidigare väl utvecklad funktionalitet med ett modernare utseende. Samtidigt lanserades en mängd ny samt förbättrad funktionalitet Läs mer

2019-02-04 Utökat trepartssamarbete möjliggör tillvaratagande av 5 ggr mer restvärme

Arc Metal AB, Ovako AB samt Värmevärden i Hofors AB har i ett gemensamt projekt utökat tillvaratagandet av lågtempererad restenergi från Arc Metals produktion. Projektet, som delvis finansierats av Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet, ökar återvinningen till upp emot fem gånger – Läs mer

2019-01-31 Hofors Energi AB byter namn till Värmevärden i Hofors AB

Hofors Energi ABs styrelse har tagit beslut om att byta namn på fjärrvärmebolaget Hofors Energi AB till Värmevärden i Hofors AB. Bolaget som sedan 2010 ägs av Värmevärden AB och Hofors kommun, har sedan övertag från Fortum drivits i Värmevärdens Läs mer

2019-01-17 Gör ditt exjobb hos oss

Tag chansen och gör ditt examensjobb hos oss på Värmevärden. Du får möjligheten att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och knyta värdefulla kontakter samtidigt som vi får lära känna dig och dina drivkrafter.  Vi är intresserade av exjobb inom Läs mer

2018-12-17 2018 års värmande julhälsning

”Varje operation förändrar ett barns liv för alltid.” Så avslutades det tackbrev som vi mottog när vi skänkte årets julgåva till Operation Smile. Var tredje minut föds ett barn i världen med läpp-, käk- eller gomspalt. Ofta tvingas dessa barn Läs mer