2018-10-31

Nu laddar vi inför vintern

Nu har vi startat laddningen av bergrumsackumulatorn i Hudiksvall!

Vi började fylla på med stadsvatten i slutet av mars och har nu cirka 80 000 m3 vatten i ackumulatorn (bergrummet). Resterande mängd upp till totalvolymen 95 000 m3 kommer att fyllas med rökgaskondensat*.

Laddning av energi i bergrumsackumulatorn innebär att vattnet, i det varma av de två bergrummen, värms till 95 grader. Det andra ”kalla” bergrummet håller en temperatur om ca 40 grader. Vid laddning överförs energin från bränslet vi eldar, till det varma bergrummet via en värmeväxlare. Berget – som fungerar som en stor termos – håller kvar värmen i vattnet till dess att det behövs för att värma bostäderna i Hudiksvall. Vid behov pumpas det varma vattnet över till det kalla bergrummet (”urladdning”) och energin förs över till fjärrvärmesystemet via värmeväxlaren. Vattnet i bergrummen och i fjärrvärmesystemet som når till kund är således inte densamma utan det är två slutna system där endast energin förflyttas.

Till en början med kommer vi att ladda ur och ladda i för att lära oss hur berget ”beter sig” och optimera vår drift utifrån det. Därefter kommer bergrumsackumulatorn tas i drift och möjliggöra för oss att utnyttja värmen i ackumulatorn, istället för att behöva elda fossila bränslen i våra reservanläggningar. En stor vinst för miljön!

 

*Kondenserat vatten från vattenångan som bildas när vi eldar i kraftvärmeverket.

 

Läs tidigare nyheter om projektet:

Milstolpe nådd i vårt bergrumsprojekt – ni fyller vi på med vatten https://www.varmevarden.se/milstolpe-nadd-i-vart-bergrumsprojekt-nu-fyller-vi-pa-med-vatten/

Vi satsar i Hudiksvall https://www.varmevarden.se/vi-satsar-i-hudiksvall/

De senaste nyheterna
2019-01-17 Gör ditt exjobb hos oss

Tag chansen och gör ditt examensjobb hos oss på Värmevärden. Du får möjligheten att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och knyta värdefulla kontakter samtidigt som vi får lära känna dig och dina drivkrafter.  Vi är intresserade av exjobb inom Läs mer

2018-12-17 2018 års värmande julhälsning

”Varje operation förändrar ett barns liv för alltid.” Så avslutades det tackbrev som vi mottog när vi skänkte årets julgåva till Operation Smile. Var tredje minut föds ett barn i världen med läpp-, käk- eller gomspalt. Ofta tvingas dessa barn Läs mer

2018-12-12 Invigning för klimatsmart satsning i Nynäshamn

Fredagen den 7 december var det dags för invigning av den investering i en ny vattenbehandling som Värmevärden gjort för Nynas AB vid kraftvärmeverket i Nynäshamn. En investering som för med sig stora miljöförbättringar i flera led. Den årliga energibesparingen Läs mer

2018-12-10 Invigning i Hudiksvall av ”Sveriges största ackumulator”

För att minska klimatpåverkan och öka tryggheten i fjärrvärmeleveransen har de gamla oljerummen under Köpmanberget iordningställts för storskalig säsongslagring av förnybar fjärrvärme. På onsdagen den 5 december invigdes den 25 meter höga och 200 meter långa bergrumsackumulatorn. – Det är Läs mer

2018-11-29 Årets julklapp: Det återvunna plagget

Årets julklapp 2018 blev det återvunna plagget och människor i Sverige mottog nyheten med delade meningar. En del hävdar att det inte är en riktig julklapp och andra tycker att det är helt rätt i det samhälle som ökar sin Läs mer

2018-10-31 Nu laddar vi inför vintern

Nu har vi startat laddningen av bergrumsackumulatorn i Hudiksvall! Vi började fylla på med stadsvatten i slutet av mars och har nu cirka 80 000 m3 vatten i ackumulatorn (bergrummet). Resterande mängd upp till totalvolymen 95 000 m3 kommer att fyllas med Läs mer