Kommunsamverkan

Värmevärden har lång och gedigen erfarenhet av samverkan inom energileveranser till kommunala verksamheter. Ofta är kommunen på den ort vi verkar också vår största kund. På orterna Kristinehamn och Hofors bedrivs vår verksamhet i dotterbolag med respektive kommun som delägare.

Kommunerna har vitt skilda verksamheter med högt ställda krav på temperaturer och tilläggstjänster för en säker och trygg leverans i sin tur till kommuninvånarna. Vård och skola är exempel på detta liksom fritidsinrättningar.

Vi har också flera exempel på hur vi tillsammans med kommunen kan finna leveranser som på ett bra sätt gynnar vår produktivitet samtidigt som det löser ett problem för kunden/kommunen. Hit hör uppvärmning/tillvaratagande av restvärme inom idrottsarenor, simhallar, fotbollsplaner, gågator etc. Möjligheterna är stora och samverkan innebär kostnadsfördelar för bägge parter.

I kommunernas bostadsinnehav görs för närvarande stora satsningar på energibesparingar. En del åtgärder kan bli än mer effektiva om vi samverkar, främst när det gäller uttagsmönster av energi. Vi vill därför gärna komma i kontakt med er innan åtgärdsprogram inleds för att bidra med allt det vi kan. Ta kontakt med vår säljare för just din ort, du hittar dem här: Säljare/Kundansvarig.