Sorptiv kyla

Kontorslandskap2Kontorslandskap3

Under senare tid har kraven på arbetsplatsernas komfort höjts. Kyla efterfrågas alltmer. På stora tätorter kan det lösas med fjärrkyla, alltså ett eget nät för kallvatten att användas i ventilationsaggregaten. Detta är mycket kostsamt på mindre orter. Därför har Värmevärden inlett försök att kombinera fjärrvärme med kylaggregat så att värmen skapar kyla i tilluften med s.k. sorptiv kyla. Det hela kombineras med frånluftsåtervinning på vintern, en mycket effektiv och bra lösning.

 

Vill du veta mer om vår möjlighet att erbjuda komfortkyla? Kontakta din lokala säljare redan idag så berättar vi mer.