Om Värmevärden

Värmevärden är ett energiföretag som levererar fjärrvärme till bostäder, industrier och lokaler. Verksamheten finns i 10 kommuner i Mellansverige och totalt har vi ca 90 anställda – alla engagerade för en trygg och säker leverans till dig. Värmevärden som bolag skapades 2010, men våra verksamheter har lång erfarenhet av fjärrvärme, från mitten av 1960-talet och framåt. Sedan mars 2017 ägs bolaget av en infrastrukturfond som förvaltas av J.P. Morgan Asset Management. Investerarna i fonden är i huvudsak pensionsfonder vilket ger en trygghet i ägandet då fokus är på långsiktighet.  

I flera av våra nät finns ett nära samarbete med industrin på orten, på det sättet kan vi använda restvärme från industrin till att värma bostäder och lokaler, en miljövänlig och effektiv metod att tillvarata jordens resurser.

I två kommuner, Hofors och Kristinehamn, är kommunerna delägare i den lokala verksamheten. I Kristinehamn används även bolagets egna logotyp:

 Kristinehamns varme

 

Marknadssituation

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler värms med fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 procent, medan den är något lägre för lokaler och lägst för småhus. Värmevärden har oftast ännu större andel av flerfamiljshus anslutna på de orter där vi är verksamma. Genom alla de fördelar fjärrvärmen har står vi oss väl i konkurrensen med alternativa uppvärmningsformer.