Affärsidé

Värmevärden erbjuder uthållig energiförsörjning

Värmevärden ska erbjuda energilösningar som är uthålliga ur alla aspekter, ekonomiskt attraktivt, miljömässigt försvarbart och långsiktigt bra för alla berörda parter. Detta ska vi göra till en för kunden konkurrenskraftig kostnad.

 

Vision

Lite varmare, Lite vänligare

Vi levererar värme till våra kunder, vi vill också ge kunderna ett varmt mottagande oavsett i vilken situation vi möter dem. Vi vill alltid vara vänliga mot våra kunder men också vänliga mot miljön, våra medarbetare och det samhälle vi verkar i.