Underhållsansvarig till Nynäshamn

Hos Värmevärden trivs man och känner en stolthet över att vara en del av företaget! En anledning till det är att har möjlighet att påverka genom att dina förslag och idéer värdesätts och tas till vara. I ett litet företag med platt organisation som Värmevärden så hörs din röst helt enkelt bättre än på andra företag.

Välkommen att bli en del av Värmevärden!

Om tjänsten

I din grupp ingår sju skiftgående drift- och underhållstekniker som arbetar för en säker och effektiv drift av anläggningen. Som Underhållsanvarig har du det totala underhållsansvaret för hela den tekniska installationen omfattande såväl mekaniskt underhåll, processsystem, elförsörjning och distribution och fastighetsansvar. Du ansvar även för att anläggningen uppfyller alla myndighetskrav gällande bl a miljö- och arbetsmiljö.

Dina arbetsuppgifter i huvudsak

Du ansvarar för att ta fram en årlig underhållsplan och kontinuerligt säkerställa att den upprätthålls. En viktig del i detta är att arbetsleda och prioritera arbetet för dina medarbetare både gällande förebyggande och avhjälpande underhållsinsatser. Du arbetar nära din grupp och är mycket ute i anläggningen där du är aktiv och stöttar gruppen. Därtill är du ansvarig för att driva arbetet med ständiga förbättringar och att ta fram underlag för och sedan genomföra olika underhållsprojekt. Det åligger också dig att planera för att underhållsstoppen genomförs säkert och med ett bra flöde.

Som Underhållsansvarig är du ansvarig för avtalen gällande underhåll och kontaktperson gentemot externa entreprenörer. Du administrerar och förvaltar även underhållssystemet Maximo.

Vem är du?

Vi tror att din profil innehåller:

  • Utbildning som driftsingenjör eller UH-ingenjör alternativt har förvärvat likvärdig kunskap genom mångårig erfarenhet
  • Erfarenhet av samordnings- eller arbetsledaransvar

Hos Värmevärden värdesätts att du som ledare har en god samarbetsförmåga och är lyhörd för dina medarbetare. Din prestigelöshet innebär att du både lyssnar av och coachar din personal och efterfrågar feedback. Du är trygg i att lämna ut ansvar och ser värdet av att skapa en lärande organisation där både du och dina medarbetare utvecklas. Du arbetar nära din grupp och anpassar ditt ledarskap efter både person och situation.

Det är naturligt för dig att ta stort ansvar för att leverera mot uppställda mål och visar både initiativförmåga och handlingskraft. Du har struktur och ordning i ditt arbete och skapar en tydlig väg mot det som ska uppnås.

Vi samarbetar med Poolia i denna rekrytering. För frågor kring tjänsten, vänligen kontakta Jenny Berg, Rekryteringskonsult: jenny.berg@poolia.se.