Miljöarbete

start_summer2

Den svenska fjärrvärmen är den viktigaste förklaringen till att Sverige har lyckats sänka koldioxidutsläppen. Genom branschens omställning till förnybara bränslen, effektivare energianvändning, kraftvärme, återvinning av spillvärme och värme från avfallsförbränning har Sveriges totala utsläpp minskat med en femtedel på två decennier.

På Värmevärden har vi i flera år arbetat för att med att minska vårt klimatavtryck. Visste du bl.a. att…
… Värmevärden utvinner mer än 108 000 000 kWh värme ur rökgaserna per år, (energi som annars skulle gå upp i rök). Det räcker för att värma ca 5 500 villor årligen.
… mer än 85 % av fjärrvärmen från Värmevärden är förnyelsebar via biobränslen, spillvärme och rökgaskondensering.
… cirka 50 % av Värmevärdens tillförda bränslen består av lokalt producerade biobränslen.
… industrisamarbeten gör att vi tar tillvara på ca 114 000 000 kWh spillvärme årligen, vilket räcker till att värma hela Hudiksvall.
… i Grums värms orten till ca 90 % av spillvärme från Gruvöns bruk.
… mindre än 1,5 % av värmen från Värmevärden produceras med olja (används endast de kallaste vinterdagarna).
… i Hofors och Stöllet är 100 % av värmen förnyelsebar.
…fjärrvärmesystemet och samarbetet med raffinaderiet i Nynäshamn innebär att vi minskar CO2-utsläppen med mer än 100 000 ton/år (Motsvarar utsläppen från en modern bil (127 g CO2/km) som kör 14 000 varv runt jorden).

Vill du läsa mer om fjärrvärmen och miljön? Svensk Fjärrvärme tog för några år sedan fram rapporten: Fjärrvärme och miljön

 

Värmevärdens Miljö-och arbetsmiljöpolicy

Värmevärden strävar efter bästa möjliga miljö & arbetsmiljö. Våra mål i detta avseende är:

  • Inga skador
  • Inga avvikelser
  • Inga överträdelser
  • Effektiv uppföljning

Läs policyn i sin helhet här: Värmevärdens Miljö-och arbetsmiljöpolicy