Lokala miljövärden

Fjärrvärmens miljövärdering redovisar tre miljöperspektiv: hur effektivt energin används, hur mycket koldioxid som släpps ut under hela produktionskedjan och hur stor andel fossila bränslen som används i varje fjärrvärmenät.

 

Energiföretagen Sveriges hemsida finner du rapporterna över Miljövärden från förra året, och några år tillbaka.