Organisation

Värmevärden är geografiskt spritt över ett stort område i Mellansverige och våra fjärrvärmenät är därför indelade i tre regioner; Väst, Öst och Mitt. I varje region finns personal som sköter drift och underhåll av anläggningarna. Vårt huvudkontor med gemensamma funktioner såsom kundservice och ekonomiavdelning finns i Örebro. Vår säljpersonal tillhör inga regioner utan arbetar utifrån sina orter, allt för att vara så nära våra kunder som möjligt. Du når din lokala säljare här.

All vår personal går att nå via vår växel, telefonnummer 0200-75 16 50.

 

VD – Anders Ericsson

Förvärv och affärsutveckling – Jonas Sjölander

Kund- & Marknadschef – Håkan Bergman

Ekonomichef – Jonny Collander

HR-chef – Malin Bergquist

IT-chef – Gustaf Molin

Chefsjurist – Jonas Jeppsson

Drift-& Underhållschef (alla regioner) – Esbjörn Johansson

Anläggningsutvecklingschef (alla regioner) – Björn Söderberg