Avesta

Avesta dalahästKällhagsverket i Avesta

Fjärrvärmen i Avesta startade med att bostadsföreningen Krylbobostäder redan under 1940-talet försåg sina nybyggda fastigheter med kvarterscentraler som eldades med kol, koks eller olja. Sedan dess har fjärrvärmenäten utvecklats och stadsdelarna sammanbundits till att nu omfatta ett gemensamt fjärrvärmenät som täcker större delar av Avesta, Krylbo och Skogsbo.

Under åren som gått har verksamheten vuxit både i antal kunder och i levererad volym för att i dag bli den dominerande uppvärmningsformen i Avestas tätorter. Våra enskilt största kunder är Avesta kommun med dess bolag, Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB. Större industrier som använder fjärrvärme är Outokumpu, vilket även levererar spillvärme till oss, samt AB Karl Hedin sågverk i Krylbo där vi har ett energisamarbete som omfattar både fjärrvärme och bränsleleveranser.

Den kundgrupp med flest anslutningar är småhus vilken omfattar ca 1200 kunder.

 

Fakta om Källhagsverket

Källhagsverket är Avestas huvudproduktionsanläggning, här arbetar 28 stycken fast anställda med att underhålla och utveckla fjärrvärmen för närområdet. Värmen i Avesta fjärrvärmenät kommer i huvudsak via avfallsförbränning, spillvärme från Outokumpu och biobränslen. Olja står endast för några få procent av det totala energibehovet.