Delsbo

Hudiksvall_kyrkanDelsbo

Delsbo är en typiskt lämplig ort för en mindre fjärrvärmeanläggning. Tätorten består främst av bostadshus och affärslokaler med villabebyggelsen runtom. Inga större industrier finns på orten som fungerar mer som ett servicecenter för skogs- och jordbruksverksamheten runtom. Vackert beläget vi Dellensjöarna.

 

Fakta om panncentralen

Panncentralen i Delsbo förser tätorten med fjärrvärme. En fastbränslepanna på 2,5 MW för oförädlade biobränslen och en rökgaskondensering på 0,6 MW togs i drift 2002. Anläggningen är dessutom försedd med tre oljepannor. Oljepannorna utgör spets- och reservpannor.