Grums

Grums Borgvik servering o hyttruinGrums

Värmevärdens anläggning i Grums är ett bra exempel på hur man kan integrera värmeförsörjning till ett samhälle med närliggande industrier. Vi använder överskottsvärme från Gruvöns Bruk (BillerudKorsnäs AB) som annars skulle gå till spillo. Avtal om fjärrvärmeleverans till Grums samhälle träffades 1999 med Grums Kommun. Värmeleveranserna påbörjades under senhösten 2000.

Kunder är kommunen, landstinget, bostadsbolaget samt privata fastighetsägare.

Värmevärden svarar också för distribution av hetvatten från Gruvöns Bruk (BillerudKorsnäs AB) till Gruvöns sågverk (Stora Enso).

 

Fakta om panncentralen

Huvudsakliga produktionen av värme i Grums sker inom Gruvöns Bruk där överskottsvärmen från kartongbruket tillvaratas. Som spets och reserv har Värmevärden övertagit landstingets panncentral.