Hällefors

Hällefors Mästarnas ParkHällefors anläggning

Anläggningen i Hällefors producerar och distribuerar fjärrvärme i Hällefors och Grythyttans tätorter. Här använder vi över 75 % förnyelsebar energi i form av sågspån, bark och flis samt 20 % spillvärme från Ovako.

 

Fakta om panncentralen Sågen

I Hällefors finne en fastbränslepanna på 8 MW och en rökgaskondensor på 2 MW samt en oljepanna för spets-och reservproduktion. På OVAKO Steels fabriksområde finns en gaspanna för spillvärmeåtervinning i stålverket, samt två oljepannor för reservproduktion som är ihopkopplat till fjärrvärmenätet. Därigenom kan vi omhänderta spillvärme från OVAKOs produktion.