Hudiksvall

Hudiksvall räls hotellhudiksvall-verket

Mitt i Sverige, efter hälsingekusten, ligger Hudiksvall. Här bor 37 000 glada Hudikbor, varav 15 500 i Hudiksvalls tätort som för övrigt är en av Norrlands allra äldsta städer med en bevarad fiskarstad i centrum. Mitt i denna idyll befinner sig Värmevärden för att år efter år producera hållbar värme samt förnyelsebar el genom de anläggningar & fjärrvärmenät som finns i närområdet.

Vi levererar värme till allt ifrån villor till stora industrier, med industrierna samarbetar vi gärna för att ta reda på värme som annars skulle gå till spillo, Iggesunds Bruk  är ett exempel där vi återanvänder energi för uppvärmning av fastigheter, energi som annars skulle gå till spillo se mer info under Iggesund.

I Hudiksvall använder vi även fjärrvärme för att producera kyla i fastigheter genom att använda sorptiv kylteknik vilket innebär att inga köldmedier används samt att elanvändningen minskar.

 

Fakta om Djupedsverket

Djupedsverket utgör med sitt läge nära Hudiksvall en basproduktionsanläggning av fjärrvärme för Hudiksvalls centralort. I Hudiksvall produceras dessutom elkraft vid kraftvärmeverket.

Fjärrvärmenätet i Hudiksvall med omkringliggande orter har successivt byggts ut från starten 1974.