Iggesund

VattenbrynIggesund

Strax söder om Hudiksvall ligger den lilla industriorten Iggesund. Här levererar vi värme till allt ifrån villor till stora industrier, på industrierna samarbetar vi gärna för att ta reda på värme som annars skulle gå till spillo, Iggesunds Bruk  är ett exempel där vi återanvänder energi för uppvärmning av fastigheter.

 

Fakta om panncentralen

Genom energisamarbetet med Iggesund Paperboard förses Iggesunds tätort med fjärrvärme. 75 % av värmen produceras med hjälp av en värmeväxlare som tar till vara på energi som tidigare gick till spillo ut i havet.

Samarbetet med Iggesund Paperboard har pågått sedan år 2005.