Kopparberg

Kopparberg_Ljusnarsbergs_kyrkaKopparberg_verket

Kopparberg är centralorten i Ljusnarsbergs Kommun, Örebro Län. Orten präglas främst av sin historia inom Bergslagen med gruvor och hyttor men även av skogsnäringen. Numera domineras den dock av Kopparbergs Bryggeri som framgångsrikt konkurrerar och exporterar öl och läsk bryggda på ortens fina källvatten. Vi försörjer de större fastigheterna på orten med fjärrvärme producerad med rent träbränsle.

 

Fakta om panncentralen Gruvbacken

Värmevärden producerar och distribuerar 11 GWh fjärrvärme till Kopparberg. Panncentralen Gruvbacken, Kopparberg, består av en brikett/flispanna på 2,5 MW samt 2 oljepannor som reserv och spetslast. Värmeproduktionen baseras för närvarande på flis, pellets samt olja.