Kristinehamn

kristinehamn-stadkristinhamn-verket

Under våren 2016 påbörjade Värmevärden och Kristinehamns Energi ett arbete i att sammanfoga de två verksamheterna till ett gemensamt bolag där Värmevärden äger 66 % och Kristinehamns kommun (via sitt energibolag) 34%. Värmevärden har sedan 1994 (tidigare Värmlandsvärme och Fortum) producerat fjärrvärmen på orten varvid denna sedan distribuerats ut till slutkund genom Kristinehamns Energis försorg. I och med samgåendet ansvara det nya bolaget för allt från produktion och distribution av fjärrvärmen till kontakten med slutkund.

Det nya bolaget, Kristinehamns Värme AB, startades 1 september 2016.

 

Milstolpar för fjärrvärmen i Kristinehamn

  • 1993 Gullspång Kraft och Lantmännen bildade Värmlandsvärme. Värmlandsvärme och Kristinehamns Energi överenskommer om leveranser av Fjärrvärme.
  • 1994 Linje 1 byggdes 8 MW hetvattenpanna med 2 MW RGK. Existerande ”närvärmenät” knyts samman till ett FJV-nät.
  • 1996 Stenstalidens panncentral köptes av Stiftelsen Bro, 2×10 MW Ackumulator uppfördes på Sanna.
  • 1998 Linje 2 byggdes och driftsattes, 15 MW hetvattenpanna med 4 MW RGK.
  • 2005 Panncentralen på A9 köps av Fortf, 9 MW Oljecentral uppförs på Sannaverket.
  • 2011 Verksamheten som tidigare ägts av Fortum säljs och det nya bolaget Värmevärden tar över.
  • 2016 Nytt gemensamt bolag bildas av Värmevärden och KEAB.

 

Kristinehamns varme

 

Fakta om Sannaverket

Sannaverket producerar hetvatten till Kristinehamns tätort. Den totala produktionen uppgår till ca 110 GWh. Biobränslepannorna på 8 och 13 MW med rökgaskondenseringar på 3 och 5 MW eldas med bark, flis och skogsbränslen. Fem stycken oljepannor finns för spets och reserv.