Nynäshamn

Nynäshamn16nynashamn

Kraftvärmen i Nynäshamn, togs i drift 2004. Den bygger på ett samarbete mellan samhälle, energibolag och industri för att skapa ett energisystem som är högeffektivt och samtidigt har en låg miljöpåverkan. Energibolaget byggde kraftvärmeverket och ett nytt fjärrvärmenät, raffinaderiet byggde om sitt kylsystem för att kunna leverera spillvärme som tidigare kyldes bort och samhället anslöt sina fastigheter till fjärrvärmenätet. Allt detta har inneburit att koldioxidutsläppet minskat med 94 % för anslutna kunder. Det bör också nämnas att när det nya energikombinatet togs i drift var raffinaderiet det enda i världen som utnyttjade biobränslebaserad ånga.

Förutom Nynas AB och kommunens bolag så har vi bostadsrättsföreningar, fastighetsföretag och privatpersoner som kunder i centrala Nynäshamn.
Energiförsäljningen är ca 220 GWh per år, vilket motsvarar energin till ca 11 000 villor.

 

Fakta om kraftvärmeverket

År 2004 färdigställdes ett nytt kraftvärmeverk som dels förser ortens raffinaderi med processånga, dels levererar fjärrvärme till fastigheter i Nynäshamn.

Anläggningens huvudbränsle är returflis och skogsflis, därtill nyttjas även spillvärme från raffinaderiet, dvs. bränslen med mycket liten miljöpåverkan. Energisystemet har åstadkommit stora miljöbesparingar i Nynäshamn, bl a har koldioxidutsläppen minskat med 94 % för anslutna kunder.