Säffle

Säffle restaurantSäffle Anläggning inkl pelletspannor

Säffle Fjärrvärme bildades 1998. Bolagets uppbyggnadsskede blev klart i och med kulvertkorsningen av Byälven 2001. Därmed kan både östra och västra innerstaden försörjas med spillvärme från Nordic Paper Seffle. Bolagets kunder utgörs av bostäder, lokaler och ett mindre antal industrikunder.

Samverkan med ortens industrier är väl utvecklat så att Säffleborna kan åtnjuta möjligheten att på ett miljöriktigt sätt nyttja värme som annars enbart skulle ha kylts bort i luften eller i Byälven.

Säffle Fjärrvärme ägs sedan 1 augusti 2017 till 100 % av Värmevärden.

Säffle Fjärrvärme logotyp

 

Fakta om värmeverket

Produktion sker i ett samarbete med Värmevärden och NordicPaper Seffle. Bränslet består av spillvärme, biobränslebaserad överskottsånga, pulver, bark, flis samt två stycken biobränslepannor á 4 MW som eldas med pellets. Vi har även två stycken oljepannor för spets och reserv. Vi levererar totalt 55 GWh.