Sörforsa

VallmoSorforsa

Sörforsa ligger i Hudiksvalls kommun, ca 1 mil väster om Hudiksvall. Av de ca 1500 invånarna försörjer vi en del av dessa med fjärrvärme året runt.

 

Fakta om panncentralen

Panncentralen i Sörforsa förser tätorten med fjärrvärme. I anläggningen finns en fastbränsleeldad panna. Bränslet utgörs huvudsakligen av torrflis och sågspån.

Anläggningen är dessutom försedd med två oljepannor. Oljepannorna utgör spets- och reservpannor.