Stora Vika

RingblommaStoraVika

I Stora Vika ca 10 km från Nynäshamn har vi ett av våra mindre fjärrvärmenät med. Vi har 5 kunder med totalt 6 stycken anslutningar. De förbrukar ca 3,5 GWh per år vilket motsvarar förbrukningen i ca 175 villor.

 

Fakta om värmeverket

Biobränslepannan i Stora Vika eldas med stamvedsflis.