Torsby

Torsby FrykenTorsby anläggning

Torsby ligger ca 120 km norr om Karlstad i Värmlands län.  Värmevärden och Moelven Notnäs AB har ett energisamarbete genom Notnäs sågverk. Samarbetet innebär att Värmevärden investerat i ökad biobränslekapacitet och förbättrad rökgasrening. Miljövinsterna är stora eftersom värmeverket förser både Notnäs såg och stora delar av fastigheterna i Torsby med värmeenergi. Detta ger i sin tur ytterligare positiv miljöpåverkan eftersom tidigare överbliven bark inte behöver transporteras med lastbil till andra värmeverk.

Från början ägdes värmebolaget av Torsby Kommun med brikettpannor vid de större bostadsområdena. Efter övertagandet 1999 började Värmevärden bygga ihop nätet mellan de större bestånden av flerbostadshus samt även villaområdet anslöts till nätet.

 

Fakta om panncentralen

Anläggningen består av två fastbränslepannor och två oljepannor. Bränslet består i huvudsak av bark och spån från sågverket, torrflis och en liten mängd eldningsolja. Energiförsäljningen är ca 92 GWh per år vilket motsvarar förbrukningen hos 4600 st. villor.