Fjärrvärme för fastighetsägare

 

Våra största kunder har vi bland ägare av flerbostadshus och lokaler, en stor del av dessa ägs av privata fastighetsägare. Som medlem och särskilt som styrelseledamot i en bostadsrättsförening menar vi att det är viktigt att förstå fjärrvärme både funktionellt och ekonomiskt då det är en viktig del i de boendes vardag. Det är där vi kommer in i bilden. Vi är väl införstådda med våra kunders energirelaterade vardag. Våra kundansvariga kommer gärna och besöker dig för att förklara fjärrvärme och hur den fungerar. Det bästa sättet att utbyta frågor och svar är nämligen genom det personliga mötet. Din lokala kundansvarig kommer du i kontakt med här: Säljare/kundansvariga. Du kan annars läsa mer om hur fjärrvärme fungerar här.

Värmevärden strävar efter att i god samverkan sänka våra kunders energikostnader. Det mest kostnadseffektiva är att i första hand göra energibesparande åtgärder som vi har en särskild information om under här.  Men det är minst lika viktigt i vårt affärsutbyte att undvika onödiga uttag då det är som dyrast att producera den levererade värmen. Vår prismodell möjliggör stora kostnadssänkningar genom att flytta energiuttagen till ”lågprisdelen” i uttagsmönstret. Läs mer om det under rubriken Så fungerar vår prislista