Prissättning

Vi vill att du som kund skall känna dig trygg med valet av fjärrvärme och med Värmevärden som leverantör. Vi redovisar därför öppet hur vi tänker när vi prissätter din värme så att du som kund ska kunna jämföra priset med konkurrerande lösningar. Att fjärrvärme sedan har fördelar som en miljövänlig, trygg och säker uppvärmningsform gör inte saken sämre.

Vår prissättning vilar på tre grunder

Priset skall vara konkurrenskraftigt

Priset på fjärrvärme sätts i konkurrens med andra alternativ på den lokala värmemarknaden.

Priset skall vara långsiktigt

Fjärrvärmepriset är alltid säkrat i ett år vilket innebär att du som kund slipper överraskningar i form av tillfälliga energiprisökningar. Vi strävar efter att prisutvecklingen skall vara stabil och förutsägbar över tid med långsamma fluktuationer.

Priset ska ge möjligheter till rimlig avkastning på verksamheten

Fjärrvärme är en bransch med stora investeringar och lönsamheten behöver vara god för att vi skall kunna investera och säkra våra leveranser långsiktigt. Både avseende driftsäkerheten och med minsta möjliga miljöpåverkan.