Fjärrvärme för dig som småhuskund

värmevärden foto henrik hansson

I ditt hus finns en fjärrvärmecentral, inte större än ett badrumsskåp, som värmer varmvatten och element. Genom den är huset uppkopplat till det lokala fjärrvärmenätet. Värmen i nätet kan komma från många olika källor, till exempel spill från skogen, värme som blir över i en industri eller energin ur ditt avfall. När du väljer fjärrvärme sparar du alltså på våra naturresurser. Det är helt enkelt ett bekvämt sätt att leva klimatsmart.

I menyn till höger förklarar vi mer hur fjärrvärme och kraftvärme fungerar samt den trygghet du som småhusägare har i Värmek självriskeliminering.