Sinfras självrisk-elimineringsförsäkring

Sinfra (Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomiska Förening) och Berkley Nordic har tillsammans tagit fram en självrisk-elimineringsförsäkring för privata fjärrvärmekunder. Försäkringen täcker självrisken i hus- och hemförsäkringen vid skador som primärt uppstår i fjärrvärmecentraler och/eller kundens värmesystem. Även kunder utan gällande villaförsäkring omfattas om skadan skulle varit ersättningsbar egendomsskada. Försäkringen omfattar självriskreducering upp till 5 000 kr per skadetillfälle och kund.

Värmevärden AB, Värmevärden i Hofors AB, Kristinehamns Värme AB och Säffle Fjärrvärme AB är alla medlemmar i Sinfra och är anslutna till Sinfras självrisk-elimineringsförsäkring.

Blankett Skadeanmälan Sinfra – Självriskelimineringsförsäkring

Sinfras försäkringsvillkor

 

Skadereglering sker enligt följande:

  1. Du anmäler skadan till ditt försäkringsbolag för hem/villa.
  2. När skadebeslut finns framme, fyller du i Berkley Nordics skadeanmälningsblankett (se ovan).
  3. Blanketten sänds till vår kundservice för bekräftelse av skada och anslutning. Kopia av skadebeslut ska bifogas.
  4. Vår kundservice sänder blanketten vidare till Berkley Nordic.
  5. Berkley Nordic utbetalar ersättning för skadans självrisk enligt gällande försäkringsvillkor (se ovan).