2017-08-07

Värmevärden förvärvar kommunens ägarandel i Säffle Fjärrvärme AB

Sedan 1998 har Säffle kommun och Värmevärden AB (då Gullspång Värme AB) samägt fjärrvärmeverksamheten i Säffle via det gemensamma bolaget Säffle Fjärrvärme AB. Samarbetet mellan kommunen och Värmevärden har genom åren varit fruktsamt och fjärrvärmen är numera den dominerande uppvärmningsformen på orten.

Nu har kommunen beslutat att sälja sin andel till Värmevärden som från och med 1 augusti 2017 blir ensam ägare till verksamheten.

Vi tackar kommunen för förtroendet att som ensam ägare få förvalta verksamheten vidare och för nuvarande och kommande fjärrvärmekunder kommer förändringen i ägandet inte att märkas av. Vi kommer även fortsättningsvis att jobba för att fjärrvärmen skall vara det mest konkurrenskraftiga alternativet för uppvärmning i Säffle.

De senaste nyheterna
2017-09-20 Nya funktioner på Mina sidor

För oss är det viktigt att du som kund ska kunna sköta dina energiärenden när det passar dig bäst. Därför utvecklar vi kontinuerligt Mina sidor för att tillgodose olika önskemål om funktionalitet. I den senaste versionen av Mina sidor har Läs mer

2017-08-07 Värmevärden förvärvar kommunens ägarandel i Säffle Fjärrvärme AB

Sedan 1998 har Säffle kommun och Värmevärden AB (då Gullspång Värme AB) samägt fjärrvärmeverksamheten i Säffle via det gemensamma bolaget Säffle Fjärrvärme AB. Samarbetet mellan kommunen och Värmevärden har genom åren varit fruktsamt och fjärrvärmen är numera den dominerande uppvärmningsformen Läs mer

2017-04-27 Nytt samarbetsavtal med Moelven Notnäs i Torsby

Värmevärden och Moelven Notnäs har tecknat ett nytt 6,5 årigt avtal för att fortsätta samarbetet kring leverans av värme till sågverket i Torsby samt köp av biobränslen till pannanläggningen. Avtalet innebär att vi kan investera och satsa långsiktigt på anläggningen Läs mer

2017-03-21 Ny adress i Kristinehamn, men vi har inte flyttat på oss

Flertalet besökare och leverantörer har haft problem med att hitta infarten till vårt värmeverk i Kristinehamn då bla. sökmotorer guidat fel, därför har vi nu fått en ny post-och leveransadress. Den tidigare adressen Nyhamnsvägen 18, gäller därför inte längre.   Läs mer

2017-02-09 Givande samarbete skapar trygghet i Hudiksvall

Värmevärden Hudiksvall har ett nära samarbete med Norrhälsinge Räddningstjänst. I utbildningen till brandman får aspiranterna bl.a. öva i olika situationer i Hudiksvallstrakten. De får öva på allt ifrån villabränder till industribränder och insatser vid trafikolyckor. På vårt kraftvärmeverk Djuped har Läs mer